MAPA ZASIĘGU

WARTO WIEDZIEĆ

Moc sygnału może być zmienna - w specyficznych wypadkach uzależniona jest od topografii terenu i zabudowy.

Mapa ma charakter informacyjny i nie jest częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o.

Prezentowany zasięg nie jest podstawą do złożenia reklamacji.

Nasi Partnerzy
ver. 3.2.2.0